ga naar de hoofdinhoud

6.2.2 Aanvulling op het salaris en toelagen bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid

  1. De werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard en die vanwege die arbeidsongeschiktheid in zijn eigen functie minder uren gaat werken of wordt herplaatst in een andere passende functie tegen een lager salaris dan het ongekorte oude salaris, heeft recht op een aanvulling op het lagere salaris.
  2. De werknemer heeft recht op de aanvulling vanaf het moment van de urenvermindering/herplaatsing tot het einde van zijn dienstverband.
  3. De hoogte van de aanvulling is 80% van het verschil tussen het nieuwe en het ongekorte oude salaris op het moment van de urenvermindering/herplaatsing. Zowel het nieuwe salaris als de aanvulling worden verhoogd met de cao salarisverhogingen. De werkgever kan daarbij in individuele gevallen met de werknemer afspreken dat de aanvulling wordt opgenomen in het nieuwe salaris.