ga naar de hoofdinhoud

6.2.8 Aansluitende en aanvullende uitkering tijdens de loongerelateerde WGA –uitkering

  1. De (ex-)werknemer heeft recht op een aansluitende uitkering zoals genoemd in de artikelen 5.5.5 en 5.5.6 die de wijzigingen in de opbouw en de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering volgens de WIA per 1 januari 2016 compenseert. Er wordt rekening gehouden met het arbeidsongeschiktheidspensioen.
  2. Tijdens de periode dat de (ex-)werknemer recht heeft op een aansluitende uitkering, behoudt de (ex-)werknemer ook recht op zijn aanvullende uitkering. Deze aanvullende uitkering kan tijdens de aansluitende uitkering niet hoger zijn dan een aanvullende uitkering tijdens een loongerelateerde WGA-uitkering.
  3. Het recht van de (ex-)werknemer op de aanvullende en aansluitende uitkering volgens deze paragraaf, vervalt op de dag na de dag dat de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op minder dan 35%.