ga naar de hoofdinhoud

7.5 Einde arbeidsovereenkomst bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder dan 35%

  1. De werkgever zal de arbeidsovereenkomst met de werknemer die door het UWV in het kader van de uitvoering van de WIA voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard niet opzeggen, tenzij sprake is van een zwaarwegend organisatiebelang.
  2. Van een zwaarwegend organisatiebelang is in ieder geval sprake als:
    a. de huidige arbeidsplek en het werk, in alle redelijkheid en billijkheid, niet zodanig kan worden aangepast dat de arbeidsongeschikte zijn functie naar behoren kan blijven uitoefenen; en
    b. er geen andere passende arbeid bij de werkgever aanwezig is.
  3. De werkgever betaalt de kosten van het door de werkgever of de werknemer bij het UWV aangevraagde deskundigenoordeel.