ga naar de hoofdinhoud

8. Medezeggenschap

Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de (arbeids)omstandigheden, (arbeids)verhoudingen en de organisatie door werknemers of andere betrokkenen, zoals (een onderdeel van) de OR, het Lokaal Overleg of de personeelsvertegenwoordiging dat kan binnen een organisatie.