ga naar de hoofdinhoud

9. Werkgeversbijdrage

Voordat invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) inging werden  overheidsvakbonden middels een subsidie van het Rijk ondersteund in hun bijdrage aan de vormgeving van de cao. Met de nieuwe genormaliseerde arbeidsverhoudingen die de Wnra ten gevolg heeft, is deze subsidie beëindigd en sluiten overheidssectoren aan bij wat gebruikelijk is in de markt. Dat is een werkgeversbijdrage per werknemer.

In de cao die is ingegaan per 1 januari 2020, is afgesproken dat alle leden van de Vwvw een bijdrage per werknemer betalen aan de vakbonden. Deze afspraken staan in dit hoofdstuk. Hierin is onder andere bepaald hoe de inning en betaling van deze bijdrage plaatsvindt.