Beleidsteksten cao 2020

De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de vakbonden FNV en CNV hebben op 10 oktober 2019 het onderhandelaarsakkoord getekend voor de eerste cao Werken voor waterschappen. De leden van de Vwvw en van de vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord waardoor er nu een cao-akkoord is.

Het cao-akkoord bestaat uit een beleidstekst met daarin o.a. de cao-agenda voor de toekomst en de loonparagraaf, de gezamenlijke visie ‘De arbeidsverhoudingen van morgen’ en de arbeidsvoorwaarden.