Documenten cao

Cao Werken voor waterschappen

Download hier een PDF van de arbeidsvoorwaarden die gelden van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. De huidige arbeidsvoorwaarden inclusief hyperlinks naar (wets)artikelen, begrippen en externe pagina's zijn te raadplegen via: www.vwvw.nl/cao/arbeidsvoorwaarden

Intentiebrieven

Als start van de cao-onderhandelingen wisselen werkgevers en vakbonden intentiebrieven uit.

Transponeringstabellen

De transponeringstabellen geven aan welke artikelen uit de vorige cao corresponderen met de huidige cao.

Salaristabellen

Hieronder staan alle voorgaande salaristabellen. De huidige salaristabel is te vinden op www.vwvw.nl/salarisschalen.

Beleidsteksten

Bij een cao hoort een beleidstekst. De voorgaande beleidsteksten staan hieronder. De huidige beleidstekst is te vinden op www.vwvw.nl/cao/beleidsteksten.