Aan de slag met duurzaam werken!

Door de toenemende vergrijzing en de stijging van de AOW-leeftijd groeit in veel sectoren de aandacht voor het thema ‘duurzame inzetbaarheid’. Ook binnen de waterschappen. Maar wat verstaan we eigenlijk onder dit containerbegrip? Bart de Zwart, programmamanager bij het A&O-fonds Waterschappen, legt het in dit artikel uit.

Duurzaam werken

In essentie gaat het er bij duurzame inzetbaarheid of duurzaam werken om dat medewerkers gezond, vitaal, gemotiveerd en met plezier werken. Van het begin tot het einde van hun loopbaan.

Daarnaast heeft het tot doel dat medewerkers met hun talenten en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Duurzaam werken gaat dus niet alleen over de fysieke en mentale vitaliteit. Het gaat ook over een leven lang ontwikkelen, een gezonde, veilige en stimulerende werkomgeving, een juiste werk-privé balans en een organisatie die duurzaam werken ondersteunt. Samen zijn dit de ‘pijlers’ van duurzaam werken. 

Duurzaam werken

Maatwerk

Bij duurzaam werken staat maatwerk centraal. De factoren die de duurzame inzetbaarheid van een medewerker in gevaar kunnen brengen verschillen namelijk sterk. Voor een medewerker onderhoud kunnen dit zijn rugklachten zijn (vitaliteit), voor een handhaver het ontbreken van de juiste competenties die nodig zijn in een veranderende werksituatie (ontwikkelen), voor een beleidsmedewerker het uitgekeken zijn op zijn functie (werksituatie) en voor een receptioniste de toenemende mantelzorg die zij moet verlenen aan haar moeder (balans werk-privé).

Al deze situaties vragen om een specifieke interventie om duurzaam werken mogelijk te maken. Hierbij kunnen medewerkers een beroep doen op regelingen en faciliteiten op sectoraal of organisatieniveau. Ook kunnen zij individuele maatwerkafspraken maken.

Uitkomsten onderzoek

In het voorjaar van 2019 heeft het A&O-fonds Waterschappen in opdracht van sociale partners een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken rondom duurzaam werken in de sector. Het onderzoek laat een aantal algemene bevindingen zien. Het blijkt dat er voor alle pijlers van duurzaam werken in de sector faciliteiten aanwezig zijn. Echter, de medewerkers maken niet van alle faciliteiten optimaal gebruik. Er zijn drie oorzaken geconcludeerd:

  • de verschillende mogelijkheden zijn de medewerkers niet bekend (weten);
  • medewerkers nemen nog niet zelf de regie over hun duurzame inzetbaarheid (willen); en
  • er zijn praktische belemmeringen om gebruik te maken van de faciliteiten (kunnen).

Hierbij zien wij overigens sterke verschillen tussen waterschappen. Tot slot ontbreekt in veel organisaties een integrale visie op duurzaam werken en hiermee de samenhang tussen de verschillende pijlers.

Adviesfase

Het A&O-fonds Waterschappen start daarom dit najaar met een adviesfase om organisaties te ondersteunen bij het (verder) ontwikkelen en implementeren van hun beleid voor duurzaam werken. Deze adviesfase start op maandag 4 november met een sectorale bijeenkomst voor de diverse stakeholders. De bijeenkomst is voor HR-professionals, management en OR-leden en overige betrokkenen bij de beleidsontwikkeling voor Duurzaam werken. Op deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de resultaten van het onderzoek en wat duurzaam werken betekent voor de sector en jouw organisatie. Je kunt je nog aanmelden.

Workshop op maat

De maanden daarna biedt het A&O-fonds samen met bureau Berenschot kosteloze workshops ‘op maat’ aan. De workshop duurt een dagdeel en vindt plaats bij jou op kantoor. Tijdens de workshop stellen we samen met de belangrijkste interne stakeholders de contouren op voor een plan van aanpak voor jouw organisatie.

Aan de slag!

Het A&O-fonds Waterschappen gaat de komende tijd graag samen met jou en je collega’s aan de slag met het thema duurzaam werken. Voor meer informatie over het project, de sectorale bijeenkomst en de incompany workshops kijk op de website van het A&O-fonds.
 

Bart de Zwart
Programmamanager A&O-fonds Waterschappen