Aanpassingen nieuwe wet- en regelgeving 2023

Ook in 2023 weer relevante wetswijzigingen.

Een greep uit de wetswijzigingen van 2022:

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022, de Wet gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 en de wijziging van de SER-Fusiegedragsregels per 22 oktober 2022 op basis waarvan uitzendkrachten reeds na 15 maanden in plaats van 24 maanden meetellen als werknemer in de zin van de gedragsregels.

In dit document is een uitgebreid overzicht te vinden van relevante nieuwe en veranderende wet- en regelgeving 2023 en/of wetsvoorstellen hiertoe.