Aanvulling cao-afspraken over klachten en geschillen

Op advies van de geschillencommissie is door de cao-partijen besloten om de regeling ‘Klachten en geschillen’ (bijlage 1 van de cao), tussentijds te wijzigen. De tussentijdse wijziging geldt sinds 1 februari.

Met de wijziging is het plaatsvervangend voorzitterschap geregeld door een nieuw punt: Het lid aangewezen door de werkgevers en het lid aangewezen door de vakbonden kunnen in als het nodig is optreden als plaatsvervangend voorzitter.

Daarnaast is er een extra bepaling opgenomen voor situaties die niet in de regeling zijn voorzien: In bijzondere situaties waarin in deze regeling niet is voorzien, kan de geschillencommissie naar bevind van zaken in lijn met deze regeling handelen.

Advies geschillencommissie

Als de werknemer en zijn werkgever van mening verschillen, kunnen zij naar een centrale geschillencommissie. Op 7 januari was de startbijeenkomst van de geschillencommissie. Het gesprek ging onder andere over de cao-afspraken rondom klachten en geschillen.

Tijdens de bijeenkomst zijn de cao-afspraken over klachten en geschillen doorgenomen. De geschillencommissie kwam tot de conclusie dat een aantal zaken niet specifiek genoeg benoemd was in de tekst. Hierop is een voorstel gedaan aan de cao-partijen om de regeling met deze punten aan te vullen.