Bericht van elipsLife over Anw-hiaatverzekering

elipsLife is een verzekeringsmaatschappij waarmee veel organisaties die lid zijn van de Vwvw een overeenkomst hebben voor een Anw-hiaatverzekering. In dit bericht volgt een bericht van elipsLife voor de werkgevers en werknemers over de Anw-hiaatverzekering.

Maar allereerst, wat is een Anw-hiaatverzekering?

De collectieve Anw-hiaatverzekering voor ambtenaren zorgt bij overlijden voor meer financiële zekerheid voor de partner van de verzekerde. Deze ontvangt, na het overlijden van de verzekerde, iedere maand een uitkering. De Vwvw heeft hiervoor, samen met VNG en IPO, een partij gezocht, omdat bij het ABP de Anw-dekking is komen te vervallen. Die partij is elipsLife geworden. Een medewerker kan de Anw-hiaatverzekering van elipsLife afsluiten als de werkgever een overeenkomst heeft met elipsLife. Veel van de Vwvw-leden hebben zo’n overeenkomst.

Bericht van elipsLife over Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering voor ambtenaren en universiteitsmedewerkers

Per 1 mei 2018 heeft een groot aantal werkgevers in de publieke sector een Anw-hiaatverzekering bij elipsLife afgesloten. In deze e-mail informeren wij u over belangrijke ontwikkelingen die betrekking hebben op deze Anw-hiaatverzekering voor ambtenaren.

Wat is de achtergrond van de Anw-hiaatverzekering voor ambtenaren?

Werkgevers zijn met elipsLife de overeenkomst voor de Anw-hiaatverzekering aangegaan voor een periode van drie jaar, met een stilzwijgende verlenging voor telkens een nieuwe driejarige contractperiode. De overeenkomst is niet opgezegd door elipsLife. Dit betekent dat de overeenkomst per 1 mei 2021 wordt verlengd voor een periode van 3 jaar, tenzij u als werkgever de verzekerings-overeenkomst zelf heeft opgezegd. Er verandert niets aan de verzekeringsvoorwaarden. Werknemers van de aangesloten werkgevers kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan de Anw-hiaatverzekering.

Wat gebeurt er per 1 mei 2021 met de Anw-hiaatverzekering?

Voor de verzekerde werkgevers en de deelnemende werknemers loopt de verzekering per 1 mei 2021 door. Per die datum wordt de premie van de verzekering waarschijnlijk nog verlaagd. Wij laten u uiterlijk 1 april weten wat de nieuwe premie wordt.

 

Werknemers die nog niet aan de verzekering deelnemen, maar dit alsnog willen doen, worden per 1 mei 2021 geaccepteerd zonder dat elipsLife vragen over hun gezondheid stelt. Nieuwe deelnemers betalen ook de nieuwe lage premie als deze wordt verlaagd.

Hoe informeren wij werkgevers en werknemers over de Anw-hiaatverzekering?

Wij informeren werkgevers en werknemers over het belang van de Anw-hiaatverzekering. Dit doen wij op twee manieren:

  1. Vanaf 1 april 2021 staat alle actuele informatie over de Anw-hiaatverzekering, die belangrijk is voor werknemers om een goede keuze te maken, op onze website.
  2. In maart en april organiseren wij een aantal online bijeenkomsten voor werkgevers en werknemers. Tijdens deze bijeenkomsten lichten wij de verzekering uitgebreid toe. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Uiterlijk 1 april 2021 informeren wij alle werkgevers met een Anw-hiaatverzekering over:

  1. een eventuele premieverlaging; en
  2. de aanmeldprocedure voor werknemers die nog niet deelnemen aan de verzekering; en
  3. het communicatietraject, waaronder de data voor de voorgenomen online bijeenkomsten.

Voor werkgevers die een nieuwe Anw-hiaatverzekering willen sluiten voor hun werknemers gelden dezelfde gunstige voorwaarden en premie. Werkgevers die belangstelling hebben voor de Anw-hiaatverzekering kunnen hiervoor contact opnemen met Joost de Visser van elipsLife via joost.devisser@elipslife.com of 06 5040119.

 

Neem bij vragen contact op via anwvoorambtenaren@elipslife.com of via 020 7559813.