Cao-onderhandelingen: laatste cao-overleg van 2020

Begin december hebben de vakbonden CNV Overheid en FNV Overheid en de werkgeversdelegatie het laatste cao-overleg voor dit jaar gevoerd. Op basis van voorbereidend werk in diverse werkgroepen naderen partijen elkaar met kleine stapjes op inhoud.

Over duurzame inzetbaarheid en de voortzetting van het Persoonsgebonden basis budget (PBB) wordt grotendeels hetzelfde gedacht. Ook is het de intentie van partijen om maatregelen af te spreken voor medewerkers met (nog te definiëren) zware beroepen, zodat zij als zij dit wensen eerder uit dienst kunnen treden. Dit op basis van mogelijkheden die onder andere in het pensioenakkoord zijn opgenomen. Daarnaast wordt er nagedacht over verlichting van de werkzaamheden voor medewerkers die werkzaam zijn in wachtdiensten.

Vervolgoverleg

Afspraken over een loonontwikkeling zijn nog niet gemaakt. Hier is nog een groot verschil tussen de ruimte die de werkgever biedt en de inzet van de vakbonden. In januari 2021 wordt het overleg hervat en zullen partijen proberen om er met elkaar uit te komen en afspraken te maken over een cao voor 2021 inclusief salarisafspraken. Tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt blijven de huidige cao-afspraken van kracht.

> cao Werken voor waterschappen met de looptijd 1 januari 2020 – 31 december 2020

Persoonsgebonden basis budget

Volgens de huidige cao is er vanaf 1 januari 2021 voor iedere medewerker opnieuw een Persoonsgebonden basis budget van minimaal 5000 euro voor de komende 5 jaar beschikbaar voor eigen opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit.

> cao Werken voor waterschappen artikel 5.2.1 Persoonsgebonden basis budget (PBB)