Cao-onderhandelingen: stand van zaken

De cao-onderhandelingsdelegatie van de Vereniging werken voor waterschappen heeft de eerste gesprekken gevoerd met vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid over de nieuwe cao Werken voor waterschappen.

Hoewel deze gesprekken constructief zijn verlopen, is gebleken dat de standpunten van partijen nog te ver uit elkaar liggen om op korte termijn tot een onderhandelaarsakkoord te komen.

De afgelopen weken zijn er kleine stappen gezet en op 2 december staat het volgende overleg gepland. Dan zal duidelijk moeten worden of het nog mogelijk is om er voor het einde van het jaar samen uit te komen, of dat de onderhandelingen volgend jaar zullen worden voortgezet.

De huidige cao Werken voor waterschappen loopt van 1 januari t/m 31 december 2020. 

> de cao-onderhandelingsdelegatie