Cao-onderhandelingen van start

De huidige cao Werken voor waterschappen loopt van 1 januari t/m 31 december 2020. Daarom zijn de vakbonden en de cao-onderhandelingsdelegatie de gesprekken gestart om tot een cao voor 2021 te komen.

Op 21 oktober 2020 hebben de vakbonden en de cao-onderhandelingsdelegatie het eerste gesprek gevoerd over de cao voor 2021. Sociale partners hebben verkend wat de thema’s en onderwerpen zijn waarover zij met elkaar in gesprek gaan. De onderhandelingen starten op 3 november 2020. Zodra er ontwikkelingen zijn, volgt hierover berichtgeving op deze website.

> de cao-onderhandelingsdelegatie