In-, door- en uitstroom

De watersector moet het hoofd blijven bieden aan grote en complexe opgaven in het waterbeheer.

Hierbij past een professionele medewerker die zich verbonden voelt met zijn vak en open staat voor nieuwe technologische ontwikkelingen en andere vormen van data. Een medewerker die zich eigenaar voelt van zijn werk en verantwoordelijk is voor het toevoegen van waarde. 

Deze professional verwacht van zijn werkgever, inspirerend en coachend leiderschap, bewegingsruimte, eigen verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden bij in-, door- en uitstroom.

Instroom

Vanaf 1 januari 2020 bieden wij nieuwe medewerkers in onze sector in plaats van aanstellingen  arbeidsovereenkomsten aan. In de zomer van 2019 komt er een hulpmiddel uit waarmee je als P&O’er een goede arbeidsovereenkomst kunt opstellen voor nieuwe medewerkers.

Doorstroom

Het A&O-fonds Waterschappen ondersteunt medewerkers en organisaties bij ontwikkeling in het werk en loopbaan. Het A&O-fonds Waterschappen biedt hiervoor een groot aantal instrumenten.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van het A&O-fonds Waterschappen

Uitstroom

Met de overgang naar  het civiele recht per 1 januari 2020 veranderen de regels bij ontslag, ook bij reorganisatieontslag. In onze sector geldt een ontslagverbod bij reorganisatie tot 2 juli 2021. Daarna gelden de regels van het civiele recht. Een aantal belangrijke bronnen om te raadplegen omtrent dit thema is hier opgenomen.