Cao-onderhandelingen: voortgang 2021

Zoals gepland hebben de vakbonden CNV Overheid en FNV Overheid en de werkgeversdelegatie van de Vwvw elkaar op 23 maart weer gesproken. Partijen zijn nog steeds positief in gesprek en hopen in het eerstvolgende overleg op 6 april tot een voorlopige afronding van de cao te komen die kan worden voorgelegd aan de achterbannen.

Het is vorig jaar niet gelukt om een nieuw cao-akkoord te sluiten voor 2021. Daarom is de cao van 2020 met ingang van 1 januari 2021 stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar, zonder nieuwe afspraken over bijvoorbeeld een salarisverhoging. Deze cao blijft van kracht tot er, eventueel met terugwerkende kracht, nieuwe afspraken worden overeengekomen.

Volgende ronde

In dit tweede gesprek in 2021 is er doorgesproken over de thema’s die cao-partijen van belang vinden voor de toekomst van de mensen die voor de sector waterschappen werken, zoals loopbaanbestendig en levenslang ontwikkelen. Ook is een salarisverhoging over het jaar 2021 aan de orde gekomen.

In het cao-overleg dat eind april is gepland hopen partijen een definitief akkoord over de cao 2021 te bereiken.