Cao-tafel 12 en 13 mei: puntjes op de 'i' onderhandelingsresultaat en cao 2023

Op 12 en 13 mei hebben werkgevers en de vakbonden elkaar opnieuw gesproken. Op de agenda stonden een aantal onderwerpen, waaronder de tekst van het bereikte onderhandelingsresultaat.

Werkgevers hebben op 28 april 2022 ingestemd met het onderhandelingsresultaat 2022. De vakbonden hebben hun leden op 9 en 11 mei geinformeerd. De ledenraadpleging loopt tot en met 24 mei 2022. De tekst van het onderhandelingsresultaat riep nog vragen op bij de vakbonden. Die zijn besproken en in de definitieve tekst van het onderhandelingsakkoord verwerkt.

Cao 2023

Werkgevers en vakbonden hebben ook  gesproken over de cao 2023. De insteek van sociale partners is om zo mogelijk meerjarige afspraken te maken. Om nu en in de toekomst een aantrekkelijk werkgever te zijn, zijn een aantal thema’s benoemd die hiervoor als basis moeten dienen. Als grote thema’s voor aantrekkelijk werkgeverschap worden gezien:

  • Arbeidsmarkt
  • Jongeren
  • Leiderschap
  • Loopbanen
  • Inclusiviteit
  • Duurzaamheid (klimaat)
  • Hybride werken

Na de zomer gaan werkgevers en vakbonden gezamenlijk organisaties bezoeken om hierover in gesprek te gaan. Daarnaast worden de achterbannen ook afzonderlijk geraadpleegd over de inzet voor de volgende cao.

Werkgroepen

Naast het cao-overleg zijn de volgende 3 werkgroepen aan de slag gegaan met vertegenwoordigers namens werkgevers en vakbonden. Daarin zitten mensen uit de praktijk (waaronder HR-adviseurs en mensen met wachtdiensten):

  • Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid
  • Werkgroep cao-teksten
  • Werkgroep Wachtdienst Onregelmatigheid en Ploegen(dienst) (WOP)

Deze werkgroepen adviseren de cao-tafel dit jaar over duurzame inzetbaarheid van de werknemers, betere herkenbare en leesbare cao-teksten en de (toekomstige) inrichting van wachtdienst en onregelmatige (ploegen)dienst. De vorderingen en bevindingen van de werkgroep volgen.

Vervolg

Werkgevers en vakbonden spreken elkaar weer op 22 juni 2022.