Cao-tafel 16 maart: maatschappelijke en economische ontwikkelingen

Op 16 maart hebben werkgevers en de vakbonden elkaar opnieuw gesproken, dit keer werden de sociale partners gastvrij ontvangen op locatie bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op de agenda stonden een aantal onderwerpen, waaronder een presentatie van het A&O fonds over de uitkomsten van het Sectoraal Medewerkersonderzoek 2021.

De maatschappelijke betrokkenheid en de inhoud van het werk is iets waar we trots op zijn, maar toch staan we als sector voor een veranderopgave. Meegroeien met alle maatschappelijke en economische ontwikkelingen vraagt om een cultuurverandering. Deze laat zich niet gemakkelijk vertalen in cao-artikelen, maar sociale partners verkennen met elkaar de mogelijkheden om verdere uitwerking binnen de organisaties te stimuleren. De uitkomsten van de HR-monitor, het sectoraal medewerkersonderzoek en de sectoranalyse geven in elk geval voldoende aanknopingspunten voor vervolggesprekken.

Onzekere tijden

Ook is gesproken over de op dit moment (opnieuw) onzekere tijden met maatschappelijke en economische gevolgen voor iedereen. Door sociale partners is uitdrukkelijk gesproken over de hele hoge inflatie, werknemers die hierdoor mogelijk in de knel kunnen komen en compensatie door het kabinet en werkgevers. Sociale partners voelen daarbij nadrukkelijk een verantwoordelijkheid, maar de onduidelijke vooruitzichten maken het vinden van een goede richting niet eenvoudiger. Op 13 april praten zij hierover verder.

sociale partners