Dekkingsgraad pensioenfonds ABP gedaald door lagere rente

Werknemers in de sector waterschappen bouwen hun pensioen op bij ABP. Op 18 juli maakte ABP bekend dat de dekkingsgraad gedaald is als gevolg van de lagere rente. Wat houdt dat in en wat betekent dat voor werknemers en gepensioneerden?

Voorzitter Corien Wortmann–Kool, voorzitter van ABP, legt uit: "De rente is ook in dit kwartaal weer flink gedaald. Dat is slecht nieuws omdat we dan meer geld in kas moeten houden om aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. We hebben mooie rendementen geboekt, maar de rente heeft een veel grotere invloed op onze dekkingsgraad.” Die rente zorgt er nu voor dat ABP de laagste dekkingsgraad sinds jaren heeft. De kans dat ABP de pensioenen van deelnemers in 2020 moeten verlagen is flink toegenomen en ook de kans op verlaging in 2021 blijft reëel.

Wat kunnen werknemers en gepensioneerden van ABP verwachten?

In 2019 blijven de pensioenen gelijk. Voor 2020 is de kans op pensioenverlaging nu aanzienlijk groter dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat komt door de lagere rente, maar ook omdat pensioenfondsen met een lager verwacht rendement moeten rekenen vanaf 2020. Ook voor 2021 geldt nog steeds een reële kans op verlaging van het pensioen. Een verlaging werkt door in de pensioenopbouw van werkenden en in de pensioenuitkering van gepensioneerden. ABP verwacht binnen de huidige wettelijke kaders de pensioenen in 2020 en de jaren daarna niet te kunnen verhogen met de prijsstijging (indexatie).

ABP raadt deelnemers aan om in mijnABP te kijken, dat geeft inzicht in de persoonlijke situatie.

Pensioenkamer

In de Pensioenkamer onderhandelen de werkgevers(verenigingen) met de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) over de ABP-pensioenregeling. Het gaat hierbij om bovensectorale onderhandelingen in tegenstelling tot het cao overleg. Het IPO vertegenwoordigt de sector waterschappen in de Pensioenkamer.

Bekijk hier het volledige persbericht van ABP