ga naar de hoofdinhoud

Digitale toegankelijkheid vwvw.nl

De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Daarom moeten websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. Dat geldt ook voor onze website vwvw.nl.

In Nederland zijn er meer dan 2,5 miljoen mensen die een beperking ondervinden bij het gebruik van websites. Het gaat dan bijvoorbeeld om slechtzienden, slechthorenden en om mensen die bijvoorbeeld hun muis niet kunnen gebruiken of dyslectisch zijn.

Wetgeving

De wet verplichtte overheidswebsites in 2018 al om te voldoen aan de eisen. In de praktijk is het digitaal toegankelijk maken van overheidswebsites pas veel later op gang gekomen. In juli 2023 kreeg de Vwvw bericht dat vwvw.nl inderdaad als overheidswebsite wordt gezien en dus moet voldoen aan de toegankelijkheidswetgeving. In 2025 moeten alle websites in Nederland voldoen. 

De wet vraagt 3 dingen:

  1. Maak voor al je websites en apps een toegankelijkheidsverklaring
  2. Zorg dat de status van elke verklaring (zo snel mogelijk) A, B of C is
  3. Blijf werken aan de digitale toegankelijkheid van je websites en apps

Stand van zaken vwvw.nl

Er is een toegankelijkheidsverklaring gemaakt die is gekoppeld aan het landelijke dashboard. De verklaring moet ook zichtbaar zijn op de website. Deze verschijnt binnenkort op vwvw.nl/toegankelijkheid.

De website moet nog beoordeeld worden, maar komt in ieder geval op status B of C uit. A is pas mogelijk wanneer alle pdf’s digitaal toegankelijk zijn gemaakt.

De eerstvolgende stap is om de pdf’s te laten voldoen aan de eisen. Ook bij doorontwikkeling van de website blijven we scherp op de digitale toegankelijkheid. Niet in de minste plaats omdat inclusie een belangrijk Vwvw-thema is. Uiteindelijk moet de status een A worden.

Tijdspad

In juli 2023 heeft de Vwvw opdracht gegeven een toegankelijkheidsonderzoek uit te voeren. De website voldeed toen op 44 van de 50 beoordelingspunten. In augustus en september 2023 hebben we gezorgd dat de website aan alle 50 technische beoordelingspunten voldoet.

Het enige criterium waar vwvw.nl nog niet aan voldoet, is de digitale toegankelijkheid van de pdf’s. Daar wordt nog aan gewerkt. Zodra de pdf’s digitaal toegankelijk zijn kan vwvw.nl opnieuw beoordeeld worden. Dit zal naar verwachting een status A opleveren.