Doe-agenda in de strijd tegen de arbeidsmarktkrapte

Ondernemersorganisaties slaan handen ineen in Taskforce arbeidsmarktkrapte.

VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN publiceerden de doe-agenda van de Taskforce arbeidsmarktkrapte. Daarin staan verschillende maatregelen die op korte termijn kunnen bijdragen aan het terugdringen van de krapte op de arbeidsmarkt.

Zo wordt arbeidsduurverlenging, het afschaffen van ADV, het uitbetalen van overuren en zelfroosteren genoemd om medewerkers meer te kunnen laten werken. Maar natuurlijk wordt ook ingegaan op hoe je meer mensen aan de slag krijgt.

Op sectorniveau en op bedrijfsniveau gebeurt er al veel in de strijd tegen de arbeidsmarktkrapte. Samen met onze leden zal in de verschillende sectoren worden besproken welke kansen de voorgestelde maatregelen kunnen bieden op sectorniveau en op bedrijfsniveau.

Rapport arbeidskrapte Taskforce