Drie druk bezochte bijeenkomsten over reorganisatie ontslag na 1 januari 2020

Met de komst van het civiele recht veranderen de regels bij ontslag. Zo ook bij reorganisatie ontslag.

In de afgelopen weken is in drie druk bezochte bijeenkomsten stil gestaan bij deze veranderingen. In onze sector geldt een ontslagverbod bij reorganisatie tot 2 juli 2021. Daarna gelden de regels in het civiele recht. Capra heeft ons meegenomen in deze wetten, regels en toelichtingen. In deze bijeenkomsten is een aantal belangrijke bronnen om te raadplegen genoemd. Deze zijn op deze website opgenomen.