ga naar de hoofdinhoud

Een collectieve zorgverzekering in 2024? Dat kan!

De Vwvw heeft contracten afgesloten met 3 verzekeraars: CZ, IZA en Menzis. Alle medewerkers die werkzaam zijn in de sector waterschappen kunnen daardoor ook in 2024 gebruik maken van het collectieve zorgaanbod.

Deze verzekeraars bieden een naturapolis, restitutiepolis en budgetpolis. De collectieve verzekering voorziet in 3 aanvullende verzekeringen en 2 aanvullende tandartsverzekeringen.

Vergelijken

Op collectiefzorgaanbod.nl vind je de premies van het collectieve zorgaanbod. Je kunt je huidige zorgverzekering (ook als je die elders hebt afgesloten) qua prijs en inhoud vergelijken met die van de verzekeraars van het collectief zorgaanbod.

 

 > Ga naar collectiefzorgaanbod.nl

Meer dan korting

De collectieve zorgverzekering biedt meer dan korting. Er zijn ook andere voordelen voor werkgevers en werknemers binnen het collectieve contract. Meer informatie daarover is te vinden op een speciale pagina op de websites van de zorgverzekeraars.

 

> Collectieve zorgverzekering van Menzis

 

> Collectieve zorgverzekering van CZ

 

> Collectieve zorgverzekering van IZA

Duurzame inzetbaarheid

De Vwvw heeft met deze 3 zorgverzekeraars binnen de collectiviteit afspraken gemaakt over bedrijfszorg. In het werkgeverscollectief werken we samen aan duurzame inzetbaarheid, het voorkomen van verzuim en er wordt ingezet op gezondheidsbehoud en -bevordering van medewerkers. Ben je werkgever en wil je weten wat de afspraken inhouden? Neem dan contact op met de betreffende zorgverzekeraars.