Eerder aanleveren loonaangifte loont

De oproep van de Belastingdienst aan werkgevers om de loonaangifte direct na het verstrekken van de loonstrook in te dienen heeft geholpen. De oproep was een bijlage bij de Aangiftebrief Loonheffingen 2019. Sinds deze oproep is er sprake van een gestage toename van het aantal loon-, pensioen- en uitkeringsgegevens dat binnen de gewenste termijn wordt ontvangen.

De afgelopen jaren heeft de Loonaangifteketen zich verder ontwikkeld en de kwaliteit van de gegevens op het gebied van juistheid en volledigheid is al heel hoog. Voor de burgers van Nederland die gebruik maken van inkomensafhankelijke regelingen willen ze nu een grote volgende stap te maken. Daarbij is de actualiteit van de gegevens van belang. Werkgevers kunnen daaraan bijdragen door uw loonaangifte tegelijkertijd met, of direct na de salarisbetaling in te dienen.

Fouten voorkomen

Veel publieke organisaties en overheidsinstellingen gebruiken gegevens uit de Loonaangifteketen om onder andere de hoogte van inkomensafhankelijke regelingen voor burgers vast te stellen. Actuele en kwalitatief goede gegevens voorkomen bijvoorbeeld misverstanden, verrekeningen, fouten en onrechtmatige of foutief toegekende toeslagen en uitkeringen.

Versneld aanleveren

Hoewel het eerder aanleveren mogelijk een aanpassing in de routine betekent, leveren veel werkgevers al versneld aan. Over de maanden februari, maart en april 2019 ontving de Belastingdienst al over respectievelijk 6,2, 6,8 en 7,4 miljoen lonen, pensioenen en uitkeringen de gegevens binnen het tijdvak. Het streven is om voor alle burgers de gegevens tegelijk met de verstrekte loonstrook beschikbaar te hebben.