Eerste cao-overleg van 2022

Op 10 februari hebben sociale partners elkaar voor de eerste keer dit jaar, digitaal vooralsnog, ontmoet om te praten over een nieuwe Cao Werken voor waterschappen. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt, maar partijen zijn op een zinvolle en constructieve manier in gesprek met elkaar.

De bouwstenen voor een nieuwe cao zijn verkend en de gesprekken hierover worden voortgezet naar aanleiding van een gezamenlijk opgestelde visie. Als belangrijkste thema’s voor afspraken zien de partners vooral duurzame inzetbaarheid, leiderschap en de arbeidsmarkt, met een extra focus op jongeren. Maar ook de meer technische thema’s, zoals het verbeteren van de cao-teksten en het werken in wachtdienst zijn aan bod gekomen. De cao-partners hebben opdrachten geformuleerd voor het instellen van een aantal werkgroepen die deze onderwerpen verder zullen uitwerken en tot een advies aan de sociale partners zullen komen.

Sectoraal medewerkersonderzoek 2021

Ook het sectoraal medewerkersonderzoek 2021 kwam ter sprake. Medewerkers in de sector waterschappen zijn veelal betrokken en trotse medewerkers. De sociale partners zijn hier trots op en gaan met elkaar  in gesprek om dit verder te stimuleren. Zeker met het thuiswerken van de afgelopen tijd, zien we daar een rol weggelegd om de afspraken over thuiswerken te evalueren en inclusie en de sociale veiligheid verder te stimuleren. Het A&O-fonds Waterschappen wordt hier actief bij betrokken.

> publicatie sectoraal medewerkersonderzoek 2021

Vervolg

Partijen hebben de volgende gesprekken ingepland en zien uit naar het vervolg met prettige en goede gesprekken. Het eerstvolgende gesprek is op 16 maart 2022.