Erik de Ridder nieuw bestuurslid Vwvw

Erik de Ridder, watergraaf bij waterschap De Dommel, is benoemd tot bestuurslid van de Vwvw. Dat en meer werd besproken en besloten in de ledenvergadering van 26 juni.

 

Alle leden stemden in met het voorstel om Erik de Ridder per direct te benoemen als bestuurslid. Daarnaast volgt hij Geert-Jan ten Brink op als voorzitter van de cao-onderhandelingsdelegatie. Met de benoeming van Erik de Ridder is het bestuur compleet.

 

> het bestuur van de Vwvw

 

> de cao-onderhandelingsdelegatie van de Vwvw

Erik de Ridder

Pensioenakkoord, jaarverslag en jaarrekening

De digitale ledenvergadering begon met een gesprek met Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van het ABP. In dit gesprek werd onder andere gesproken over de financiële situatie van het ABP en de stand van zaken van het pensioenakkoord. Verder werden het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 besproken.

Agenda

De volgende ledenvergadering is op 20 november. In de Vwvw-agenda is te zien wanneer de leden, het bestuur en de commissies vergaderen, wanneer de cao-partijen op werkbezoek gaan en wanneer training- en adviesdagen plaatsvinden.

> de agenda