Extra Wnra-module procesrecht?

In september organiseerde de Vwvw in samenwerking met VNG Academie 2 keer de online Wnra-module Procesrecht. De eerste 2 groepen zijn zeer positief en beoordeelden de training gemiddeld met een 8! Daarom willen we graag inventariseren of er behoefte is aan nieuwe trainingsdata.

De trainingen in september hadden in totaal 30 deelnemers. Uit de evaluatie, ingevuld door 13 van hen, blijkt dat 12 van de 13 deelnemers nieuwe kennis en vaardigheden hebben opgedaan. Een deelnemer ligt hierbij toe: “Ik was al bekend met Arbeidsrecht vanuit mijn vorige loopbaan, ik werk pas 1,5 jaar binnen het waterschap. Toch hoor je elke keer weer wat nieuws.” 9 van de 13 respondenten geven aan de behandelde onderwerpen direct toe te kunnen passen in hun werkzaamheden.

Praktische zaken

De online en interactieve module duurt totaal ca. 1 dagdeel verspreid over 2 dagen en is bedoeld voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wil je ook graag deze training volgen?

Kon je er in september niet bij zijn, maar zou je een eventuele volgende keer graag willen deelnemen? Maak je interesse kenbaar door uiterlijk 31 oktober een e-mail te sturen naar info@vwvw.nl, bij genoeg animo wordt de training opnieuw aangeboden.

Inhoud module

In deze online module staat het procesrecht centraal. Hoe moet er na 2020 worden geprocedeerd in het civiele arbeidsrecht? Alle aspecten van de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter worden toegelicht: bewijsrecht, sancties, vervaltermijnen en verband houdende vorderingen komen aan de orde. Verder wordt ingegaan op de procedure bij het UWV, de ontslagcommissie en hoger beroep en cassatie. Daarbij wordt steeds een relatie gelegd met het ambtenarenrecht, zodat duidelijk wordt waarin de juridische en praktische verschillen tussen procederen in het arbeids- en het ambtenarenrecht gelegen zijn.

Het doel van deze module is om op de hoogte zijn van de consequenties van de Wnra op het gebied van het procesrecht en om straks met voldoende bagage namens de werkgever arbeidsrechtelijke procedures te kunnen voeren.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • ontslagsystematiek;
 • opzegging met instemming werknemer;
 • vaststellingsovereenkomst;
 • opzegging met toestemming UWV;
 • verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter;
 • ‘verband houdende vorderingen’ en vervaltermijnen;
 • hoger beroep;
 • bewijsrecht.

Na deze module:

 • ben je op de hoogte van het procesrecht dat in het civiele recht geldt;
 • ben je in staat te adviseren over de procedures en verweren die kunnen worden gevoerd en namens de werkgever ontslagzaken bij de rechter te behandelen.
 • Doelgroep
 • Deze module is geschikt voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.