ga naar de hoofdinhoud

Grote stap naar ABP-pensioenregeling 2027

De Pensioenkamer heeft een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe ABP-pensioenregeling. Op 30 mei 2023 nam de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen aan. De nieuwe regels gingen in per 1 juli 2023, maar pensioenfondsen krijgen een paar jaar de tijd om volgens deze regels te gaan werken.

Nadat sociale partners besloten hebben hoe de ABP-pensioenregeling eruit komt te zien implementeert ABP deze pensioenregeling. Per 2027 valt ABP dan volledig onder de Wet toekomst pensioenen.

Toekomstbestendiger
Het nieuwe pensioenstelsel is een goede manier om de knelpunten van het huidige stelsel weg te nemen en het pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat deze belangrijke arbeidsvoorwaarde meer wordt gewaardeerd, beter past bij de veranderde arbeidsmarkt en loopbanen, en op langere termijn betaalbaar blijft.

Pensioenkamer
Wijzigingen in de pensioenregeling komen tot stand door onderhandeling tussen sociale partners in de zogenaamde Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneel (ROP). De sociale partners zijn vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers uit de 14 overheids- en onderwijssectoren. Welke organisaties de sectoren mogen vertegenwoordigen is wettelijk vastgelegd in de Wet Privatisering ABP. Deze wettelijke vastlegging is bijzonder omdat bij de marktsectoren de sectoren zelf bepalen met wie zij over de inhoud van de pensioenregeling onderhandelen.

Hoofdlijnenresultaat
De Pensioenkamer (de sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren) hebben een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe ABP-pensioenregeling. Een nieuwe ABP-pensioenregeling is nodig vanwege het nieuwe pensioenstelsel dat volgt uit de Wet toekomst pensioenen. Sociale partners hebben, samen met ABP, de ambitie om de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027 in te laten gaan.

Proces
De komende periode worden de afspraken uitgewerkt en toegelicht in een wettelijk voorgeschreven transitieplan. Het concept van dat transitieplan is naar verwachting eind februari 2024 gereed. Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers worden eind maart over het concept-transitieplan gehoord. Sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. ABP kan daarna aan de slag met de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

De gemaakte afspraken zijn beschreven in een hoofdlijnenresultaat.