Huis voor Klokkenluiders: Onderzoek naar integriteitsbeleid

Het Huis voor Klokkenluiders wil graag inzicht verkrijgen in wijze waarop organisaties hun integriteitsbeleid of compliance programma inrichten en aansturen. Om dit te kunnen onderzoeken willen zij graag in contact komen met degene die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor de aansturing van het integriteitsbeleid of van het compliance programma.

Als Vwvw vinden we integriteit binnen organisaties een belangrijk thema, want burgers rekenen erop dat de overheid zorgvuldig bestuurt en dat alle ambtenaren integer werken. Dat wil zeggen: ambtenaren zetten hun positie, hun bevoegdheden, hun tijd en middelen in waarvoor die bedoeld zijn. Integriteitsbeleid is erop gericht dat alle betrokkenen zich de gedragsregels eigen maken en deze daardoor als vanzelf volgen.

Beoogde respondent

In sommige organisaties is de verantwoordelijkheid voor integriteitsbeleid belegd bij een integriteitsfunctionaris, integriteitscoördinator, integriteitsmanager, of bij een (ethics &) compliance officer. In andere organisaties is de aansturing van integriteit/compliance belegd bij de HR-afdeling, de directie, of bij het management.

Het Huis voor Klokkenluiders verzoekt de persoon binnen de organisatie die het meest voldoet aan bovenstaande omschrijving, om een vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 20 minuten.

> naar de vragenlijst

Proces

Het onderzoek zal technisch worden gefaciliteerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia uit Zoetermeer. Antwoorden zullen door Panteia vertrouwelijk worden behandeld, Het Huis ontvangt alleen geanonimiseerde onderzoeksresultaten. Het Huis is voornemens om de resultaten van het onderzoek begin december 2020 te publiceren. De Vwvw zal de resultaten toesturen naar de leden.

Het Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het Huis legt daarbij alleen verantwoording af aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de financiële bedrijfsvoering. De minister van BZK kan niet het beleid van het Huis bepalen. Ook besluiten die het bestuur neemt, kan de minister niet terugdraaien. Een ander belangrijk punt is dat de minister géén inlichtingen mag vragen over zaken die het Huis behandelt. Het Huis geeft klokkenluiders deskundig en betrokken advies geven, doet onderzoek naar misstanden en stimuleert organisaties om hun integriteitsbeleid te verbeteren.

Integriteit en de Vwvw

In samenwerking met het A&O fonds waterschappen is een Toolbox Integriteit ontwikkeld die de waterschappen helpt bij het vormgeven en actueel houden van (het) integriteit(sbeleid).

> naar de Toolkit Integriteit