ga naar de hoofdinhoud

Intentieverklaring bij vervroegde pensionering vervalt

Werknemers die eerder dan hun AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen willen hoeven vanaf 1 juli 2023 geen intentieverklaring meer te ondertekenen.

Onbeperkt (blijven) werken naast pensioen

De Belastingdienst stelde voorheen als eis dat als werknemers meer dan 5 jaar vóór hun AOW-leeftijd geheel of gedeeltelijk met pensioen gingen, zij een zogenoemde intentieverklaring moesten ondertekenen. Met deze intentieverklaring gaven werknemers aan dat zij daadwerkelijk stopten met werken voor het deel van hun arbeidstijd dat ze met pensioen gingen en waarvoor zij dus een pensioenuitkering ontvingen. Ze gaven daarmee ook aan dat ze niet plan waren om later voor dat deel toch weer betaald werk te gaan verrichten.

Met de ingang van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) op 1 juli 2023 is de intentieverklaring komen te vervallen. Dit betekent dat werknemers voortaan onbeperkt mogen (blijven) werken naast hun (deeltijd)pensioen.

Eerder getekende intentieverklaringen

In het verleden hebben werknemers die vervroegd met pensioen gingen nog deze intentieverklaring getekend toen zij met (deeltijd)pensioen gingen. Deze eerder getekende verklaringen vervallen per 1 juli 2023. Ook deze werknemers kunnen nu dus zonder bezwaar betaald werken naast hun pensioen.

Bron: Nieuwsbericht ABP