Kabinet, werkgevers en vakbonden sluiten principeakkoord pensioenen

Op 5 juni is het principeakkoord over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel gepresenteerd door het kabinet samen met werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de Sociaal Economische Raad (SER).

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat een uitgebreid bericht met meer informatie over het akkoord. Het principeakkoord wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Zodra er meer duidelijk is over de uitwerkingen vindt u dit op de website van de Vwvw.