Landelijke bijeenkomst HR managers sector waterschappen

Op 27 oktober 2022 is een geslaagde bijeenkomst geweest van HR managers sector waterschappen. De bijeenkomst was georganiseerd om kennis met elkaar te maken, maar ook om te bespreken of dit soort bijeenkomsten meer moeten worden georganiseerd en zo ja, wat de wensen en behoeften zijn voor die bijeenkomsten.

Over het laatste zijn onder andere de volgende uitspraken gedaan:

  • Voor de onderlinge contacten en netwerken;
  • Het bespreken en behandelen van centrale thema’s en inhoudelijke vraagstukken;
  • (Vroegtijdige) betrokkenheid bij de cao-tafel en cao-afspraken;
  • Delen van en inspireren met ervaringen en “best practices”;
  • Het gezamenlijk nemen (en ontwikkelen) van initiatieven;
  • De deelnemers aan de bijeenkomsten moeten een “mandaat” hebben om afspraken te kunnen maken.

Afgesproken is een startnotie met het doel van de bijeenkomsten op te stellen en in ieder geval vier keer per jaar bij elkaar te komen. De bijeenkomsten worden in duo’s van twee personen (roulerend voorzitter en secretaris) voorbereid. Voor de eerste drie bijeenkomsten zijn afspraken gemaakt over wie deze voorbereiden.

In de bijeenkomst hebben ook de Vereniging werken voor waterschappen, het A&O fonds Waterschappen en de Werkgeversvereniging WENB zich gepresenteerd; hoe verhouden die zich tot elkaar en hoe versterken zij elkaar? Belangstellenden kunnen de presentaties opvragen bij aguijt@vwvw.nl.