Ledenvergadering Vwvw stemt in met onderhandelaarsakkoord

Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) op 24 oktober hebben de 35 leden unaniem ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat vorige maand is bereikt door de Vwvw en de vakbonden.

Het onderhandelaarsakkoord bestaat uit een gezamenlijke visie ‘De arbeidsverhoudingen van morgen’, de cao-agenda voor de toekomst en de cao-tekst met de arbeidsvoorwaarden.

Vertrouwen

Geert-Jan ten Brink, voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de Vwvw, is blij met het vertrouwen van de leden: “Dit vormt een mooie basis om samen met de bonden verder te werken aan de arbeidsverhoudingen van morgen.”

Proces

De achterbanraadplegingen van vakbonden CNV en FNV lopen nog tot 15 november. Als ook de medewerkers via de vakbonden instemmen met het onderhandelaarsakkoord treedt de cao Werken voor waterschappen, zoals deze nu te vinden is op onze website, op 1 januari 2020 in werking. De cao heeft een looptijd van één jaar.

 

> Ga naar de inhoud van het onderhandelaarsakkoord