ga naar de hoofdinhoud

Mantelovereenkomst WWplus: uitvoering sociale zekerheidsregelingen

Medewerkers uit onze sector hebben bij ontslag niet alleen recht op een WW-uitkering. Na afloop van die uitkering hebben zij mogelijk recht op een reparatie-uitkering. En bij reorganisatieontslag kan er sprake zijn van een aanvullende uitkering vanaf de startdatum van de WW.

Hoe zit dit precies? En wie voert deze regelingen uit voor de leden van de Vwvw?
De reparatie-uitkering na afloop van de WW. In de cao is geregeld dat een medewerker, die aan het einde van de WW-uitkering nog werkloos is, recht heeft op een reparatie-uitkering. De WW-uitkering is maximaal 24 maanden en de reparatie-uitkering duurt maximaal 14 maanden.

Bij reorganisatieontslag hebben ex-medewerkers soms ook recht op een aanvullende uitkering vanaf de startdatum van de WW.

De WENB heeft voor haar leden, waaronder ook de leden van de Vwvw, met WWplus een mantelovereenkomst afgesloten om deze sociale zekerheidsregelingen uit te voeren.

Lees meer over het ledenvoordeel Uitvoering Sociale Zekerheid.