Meld je aan voor de extra Wnra-module procesrecht

Update: De training is vol, had je wel graag mee willen doen? Maak dat dan kenbaar via info@vwvw.nl, bij genoeg animo organiseren we een nieuwe training.

Wegens grote belangstelling organiseert de Vwvw in samenwerking met VNG Academie een extra online Wnra-module Procesrecht. De module bestaat uit twee dagdelen en is bedoeld voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.

Het doel van deze module is om op de hoogte zijn van de consequenties van de Wnra op het gebied van het procesrecht en om straks met voldoende bagage namens de werkgever arbeidsrechtelijke procedures te kunnen voeren.

Inhoud

Alle aspecten van de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter worden toegelicht: bewijsrecht, sancties, vervaltermijnen en verband houdende vorderingen komen aan de orde. Verder wordt ingegaan op de procedure bij het UWV, de ontslagcommissie en hoger beroep en cassatie. Daarbij wordt steeds een relatie gelegd met het ambtenarenrecht, zodat duidelijk wordt waarin de juridische en praktische verschillen tussen procederen in het arbeids- en het ambtenarenrecht gelegen zijn.

8 en 15 december

De online en interactieve module duurt totaal ca. 1 dagdeel verspreid over 2 dagen.

  • deel 1: 8 december van 9.30 tot 11.00 uur
  • deel 2: 15 december van 9.30 tot 11.00 uur

De training is vol, had je wel graag mee willen doen? Maak dat dan kenbaar via info@vwvw.nl, bij genoeg animo organiseren we een nieuwe training.

> meer informatie

Evaluatie eerdere trainingen

De eerste 2 groepen zijn zeer positief en beoordeelden de training gemiddeld met een 8! De trainingen in september hadden in totaal 30 deelnemers. Uit de evaluatie, ingevuld door 13 van hen, blijkt dat 12 van de 13 deelnemers nieuwe kennis en vaardigheden hebben opgedaan. Een deelnemer ligt hierbij toe: “Ik was al bekend met Arbeidsrecht vanuit mijn vorige loopbaan, ik werk pas 1,5 jaar binnen het waterschap. Toch hoor je elke keer weer wat nieuws.” 9 van de 13 respondenten geven aan de behandelde onderwerpen direct toe te kunnen passen in hun werkzaamheden.