Neem deel aan de online Wnra-module Procesrecht

In deze online module staat het procesrecht centraal. Hoe moet er na 2020 worden geprocedeerd in het civiele arbeidsrecht? De module bestaat uit twee dagdelen en is bedoeld voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.

Alle aspecten van de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter worden toegelicht: bewijsrecht, sancties, vervaltermijnen en verband houdende vorderingen komen aan de orde. Verder wordt ingegaan op de procedure bij het UWV, de ontslagcommissie en hoger beroep en cassatie. Daarbij wordt steeds een relatie gelegd met het ambtenarenrecht, zodat duidelijk wordt waarin de juridische en praktische verschillen tussen procederen in het arbeids- en het ambtenarenrecht gelegen zijn.

Het doel van deze module is om op de hoogte zijn van de consequenties van de Wnra op het gebied van het procesrecht en om straks met voldoende bagage namens de werkgever arbeidsrechtelijke procedures te kunnen voeren.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • ontslagsystematiek;
 • opzegging met instemming werknemer;
 • vaststellingsovereenkomst;
 • opzegging met toestemming UWV;
 • verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter;
 • ‘verband houdende vorderingen’ en vervaltermijnen;
 • hoger beroep;
 • bewijsrecht.

Na deze module:

 • ben je op de hoogte van het procesrecht dat in het civiele recht geldt;
 • ben je in staat te adviseren over de procedures en verweren die kunnen worden gevoerd en namens de werkgever ontslagzaken bij de rechter te behandelen.

Doelgroep

Deze module is geschikt voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.

Opzet en werkwijze

De online en interactieve module duurt totaal ca. 1 dagdeel verspreid over 2 dagen:

 • Groep 1: op 8 en 16 september van 09.00 uur tot 10.30 uur
 • Groep 2: op 8 en 16 september van 11.00 uur tot 12.30 uur

Je schrijft je in voor groep 1 of groep 2 (per groep kunnen 15 personen deelnemen).

Aanmelden kan tot 1 september 2020.

> meld je aan