Nieuwsbrief Vwvw - 12 april 2019

In deze nieuwsbrief staat de banenafspraak centraal: de afspraak dat werkgevers in de overheidssector en het onderwijs in tien jaar tijd 25.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen.

Dit is geen eenvoudige opgave, maar wel één die de moeite waard is om aan te voldoen. Het voldoen aan de banenafspraak heeft een positieve maatschappelijke impact én levert gemotiveerde werknemers op.

Vereenvoudiging
Eind 2018 is een belangrijke stap gezet om de regels bij de banenafspraak te vereenvoudigen. Het systeem wordt simpeler voor werkgevers. Zij krijgen meer mogelijkheden om banen te realiseren voor de doelgroep. In dat kader heft Staatssecretaris Van Ark het onderscheid tussen overheid en markt op. Het doet er daardoor niet langer toe waar een baan wordt gerealiseerd. Door het onderscheid tussen overheid en markt op te heffen wil men overheidswerkgevers stimuleren via inkoop van diensten extra banen creëren en niet over te gaan tot inbesteding van dit werk.

Stappen voor verbetering
Met deze plannen zet het kabinet samen met werkgevers, gemeenten en uitvoerders op vier punten stappen voor verbetering bij werken met een arbeidsbeperking:

  • Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden;
  • (meer) werken wordt aantrekkelijker;
  • werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar gemakkelijker vinden; en
  • duurzaam werk wordt gestimuleerd.

Aanpak staatssecretaris
Wij vinden het positief dat de staatssecretaris de administratieve lasten voor werkgevers aanpakt en de regels vereenvoudigt. Vooral het samenvoegen van de taakstelling voor markt en overheid voorkomt veel discussie bij het tellen, deze discussie bracht per saldo niet meer mensen aan het werk. Omgekeerd verwacht de staatssecretaris nu van ons dat wij (nog meer) werk maken van het aan de slag krijgen van de doelgroep. Daarvoor zijn andere maatregelen nodig.

Werkplan in de sector
In onze sector wordt samen met het A&O-fonds gewerkt aan een werkplan voor de banenafspraak. Ook is er dit voorjaar een bijeenkomst leernetwerk Banenafspraak. Net als wij komen ook andere overheidssectoren met extra initiatieven. De decentrale overheden, de sector onderwijs en de staatsecretaris hebben gisteren een convenant getekend waarin de plannen zijn vastgelegd.

Met vriendelijke groet,

Toine Poppelaars
Voorzitter Vereniging werken voor waterschappen