Nieuwsbrief Vwvw - april 2019

Eerste nieuwsbrief Vwvw uit met als onderwerp cao onderhandelingen.

Deze nieuwsbrief komt onregelmatig uit, om hem bij verschijnen in je mailbox te ontvangen kun je je aanmelden onderaan de pagina.

Beste collega,

Begin maart zijn mijn collega Pieter Sennema, lid van de werkgeversonderhandelingsdelegatie, en ikzelf gestart met nieuwe cao-gesprekken. Het doel voor dit jaar is het opstellen van een cao die bindt, boeit en verbindt. Met goede arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in de waterschapsector. In deze nieuwsbrief kun je onder andere de ontwikkelingen aan de cao-tafel volgen.

Martha Rotgers

Maar eerst wil ik stilstaan bij het overlijden van Martha Rotgers. Martha was namens vakbond FNV onderhandelaar voor onze sector. Bijna tien jaar lang heeft zij aan vakbondszijde de cao-onderhandelingen geleid. Martha vond het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen door zelf aan het roer te staan van hun eigen ontwikkeling en loopbaan. Dit zie je terug in onze cao. Ook vond zij het belangrijk dat wij als werkgever in onze mensen investeren en oog hebben voor medewerkers die meer moeite hebben met het volgen van alle veranderingen. Wij zullen Martha's inspiratie en haar bevlogenheid aan de cao-tafel missen.

Aanpassing IKB-regeling

Sinds 1 januari 2019 is het Individueel Keuze Budget (IKB) vereenvoudigd. Er is nog maar één rekenregel: het IKB is 20% van het salaris. Helaas is gebleken dat deze vereenvoudiging voor een deel van de medewerkers onbedoelde effecten had. Om die reden hebben de werkgevers, in overleg met de vakbonden, onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van deze onbedoelde effecten. Uit dit onderzoek blijkt dat de oorzaak ligt bij het wegvallen van de 8% vakantietoelage berekend over de overige toelagen die in 2018 deel uitmaakten van de "bezoldiging". In overleg met de vakbonden is besloten om het IKB te verhogen met 8% over de toelagen, waarmee die situatie dus gelijk blijft aan de situatie in 2018. Hierdoor wordt niemand benadeeld door de vereenvoudigde IKB-regeling. Bij de uitbetaling van de salarissen van april 2019 wordt het verschil met terugwerkende kracht gecompenseerd per 1 januari 2019. Het ontstane verschil in pensioen wordt bij bepaling van het jaarinkomen voor 2020 meegenomen als nabetaling over 2019.

Cao-gesprekken

In harmonie en in goede sfeer gaat het aan de cao-tafel ook over belangrijke ontwikkelingen bij de waterschappen. De werkgevers- en werknemersdelegaties gaan in april, mei en juni tijdens werkbezoeken aan verschillende waterschappen in gesprek over deze ontwikkelingen. Voor de lange termijn speelt de steeds groter wordende wateropgave. Maar het gaat ook over onder andere klimaatadaptatie, digitale transformatie en de energietransitie. Wat is de invloed hiervan op de waterschappen? Wat hebben we als werkgevers en werknemers nodig om in deze veranderende wereld mee te ontwikkelen? Wat betekent dit voor arbeidsvoorwaarden en voor onze cao?

Verhuizen naar het civiel recht

In de huidige situatie zijn onze arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (SAW). Vanaf 2020 is de SAW niet meer geldig als cao. Vanaf 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De waterschappen moeten vanaf dan een cao afsluiten volgens het civiele recht. De komende maanden gaan we daarover in gesprek. Daarom is het zaak om de huidige arbeidsvoorwaarden mee te verhuizen naar een nieuwe, toekomstbestendige cao.

Van SAW naar cao: analyse

Eén ding is zeker: de goede arbeidsvoorwaarden uit de SAW, zoals de IKB-afspraken, moeten worden meeverhuisd naar de nieuwe cao. Juridisch moeten onze afspraken voldoen aan de voor ons nieuwe wettelijke eisen. Dit is veel werk waar deskundige hulp bij is ingeschakeld. Samen met vakbonden hebben we advocatenkantoor Pels Rijcken gevraagd om onze SAW te analyseren. Welke afspraken kunnen over naar het civiel recht? En waar ontstaan problemen omdat onze afspraken niet aan de eisen van het civiel recht voldoen? De uitkomsten van dit onderzoek hebben we deze week gekregen in de vorm van een dik rapport. Hieruit blijkt dat veel arbeidsvoorwaarden mee kunnen, maar ook nog het nodige moet aangepast.

Van SAW naar cao: schrijven

Er is op basis van de analyse veel werk aan de winkel. Werk waar we opnieuw deskundige hulp bij gaan inschakelen. Het schrijven van de cao-tekst gaan we inkopen: het is namelijk een vak apart. We willen dat onze afspraken juridisch juist op papier staan én goed leesbaar zijn. Als werkgeversvereniging en vakbonden willen we een toekomstbestendige cao, met goede arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in de waterschapsector.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan ten Brink
Voorzitter werkgeversdelegatie cao-onderhandelingen