Onbeperkte Denkers: ondersteuningstraject voor koplopers

Onbeperkte Denkers sector waterschappen begeleidt en ondersteunt in 2022 5 tot 8 organisaties uit de sector waterschappen intensief bij het realiseren van bewustwording, een positieve houding en actiebereidheid om een inclusieve werkvloer te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Organisaties die van deze ondersteuning gebruik gaan maken, zijn serieus voornemens om werk te maken van de banenafspraak en committeren zich aan de voorwaarden die aan het ondersteuningsaanbod ten grondslag liggen.

Koplopers

Met het ondersteunen van deze 5 tot 8 koplopers in de sector waterschappen, beoogt het

programma Onbeperkte Denkers het volgende te bereiken:

  • bouwen van business case en succesvolle aanpaklijnen om van de banenafspraak een succes te maken;
  • bouwen aan best practices in de sector waterschappen ter inspiratie en activatie;
  • komen tot handreiking en menukaart voor andere organisaties in de sector waterschappen om succesvol aan de slag te gaan; en
  • bijdragen aan de realisatie van een inclusieve werkvloer en het actief werk maken van plaatsingen van mensen uit de banenafspraak.

Momenteel vinden de gesprekken plaats met de waterschappen en daaraan gelieerde organisaties die in aanmerking komen voor dit ondersteuningstraject. Binnenkort maakt Onbeperkte Denkers bekend om welke organisaties het gaat!

Over Onbeperkte Denkers

Het ondersteuningsprogramma ‘Onbeperkte Denkers sector waterschappen’ is een initiatief van het A&O-fonds Waterschappen in samenwerking met de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV. Het initiatief is gericht op belanghebbenden op sectorniveau en binnen organisaties en faciliteert en ondersteunt bij het realiseren van de taakstelling rond de Wet Banenafspraak. Er wordt nauw samengewerkt met het Platform inclusiviteit.

> naar de website van Onbeperkte Denkers

Op de hoogte blijven?

Denk jij ook in kansen en mogelijkheden? Geloof je in baan- en ontwikkelingsperspectief voor iedereen? Je bent van harte welkom bij de beweging van Onbeperkte Denkers sector waterschappen. Dan blijf je via de nieuwsbrief op de hoogte van alle ontwikkelingen, activiteiten en meer.

> aanmelden Onbeperkte Denkers

Onbeperkte Denkers Banner