Onderhandelaarsakkoord cao Werken voor waterschappen getekend en beschikbaar

Het onderhandelaarsakkoord voor de eerste cao van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) is getekend. De volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord is nu te vinden op de websites van de Vwvw en de vakbonden. Het onderhandelaarsakkoord bestaat uit een gezamenlijke visie ‘De arbeidsverhoudingen van morgen’, de cao-agenda voor de toekomst en de cao-tekst met de arbeidsvoorwaarden.

Het onderhandelaarsakkoord is de uitwerking van het onderhandelaarsresultaat dat de onderhandelaars van de Vwvw, FNV en CNV op 12 september hebben bereikt. De cao Vwvw geldt voor de 13.000 medewerkers van de leden van de Vwvw.

Ondertekening onderhandelaarsakkoord

Op de foto v.l.n.r. Yoram Bovenkerk (FNV), Geert-Jan ten Brink (Vwvw), Arno van Voorden (CNV).

De arbeidsverhoudingen van morgen

Op basis van de gezamenlijke visie ‘De arbeidsverhoudingen van morgen’ is een agenda voor de toekomst vastgesteld. Deze gaat over drie thema’s ‘loopbaanbestendig’, ‘levenslang ontwikkelen’ en ‘waarderen van werk’.

Looptijd en loonsverhoging

De Vwvw, FNV en CNV hebben op 15 september al laten weten dat de cao een looptijd van 1 jaar heeft met een loonsverhoging van 2,5% per 1 januari 2020 en een van 1% per 1 juli 2020.

Proces

De onderhandelaars van de Vwvw, FNV en CNV leggen het bereikte akkoord nu met een positief advies voor aan hun achterbannen. De besluitvorming van de Vwvw is op 24 oktober in de ledenvergadering.  De achterbanraadplegingen van de vakbonden lopen tot 15 november. FNV en CNV informeren hun achterbannen zo spoedig mogelijk over de ledenraadpleging. De vakbonden organiseren daarnaast informatiebijeenkomsten verspreid over het land.
 

Klik hier om naar de beleidsteksten en de arbeidsvoorwaarden te gaan.