Ondersteuning Vwvw vanaf 1 juli door de WENB

Uit een Europese aanbesteding is de Werkgeversvereniging WENB als beste partij gekomen om de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) te gaan ondersteunen. Per 1 juli neemt de WENB deze taak over van de Unie van Waterschappen. Het gaat om ondersteuning op het gebied van onder andere arbeidsvoorwaarden, communicatie, financiën en secretariaat.

De WENB is een werkgeversvereniging voor bedrijven in de sectoren energie, telecom, recycling & milieu en advies. Het servicebureau van de WENB voert de werkzaamheden voor de (leden van de) vereniging uit. Het servicebureau in Arnhem ondersteunt daarnaast de eigen werkgeversvereniging WENB als ook de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb). Vanaf 1 juli 2022 ondersteunt het servicebureau WENB ook de Vwvw.

Expertise en ervaring

Toine Poppelaars, voorzitter van de Vwvw: ‘Dat de WENB de ondersteuning van onze vereniging gaat verzorgen past goed bij hun expertise en ervaring. Ik kijk samen met de andere leden van het bestuur uit naar een constructieve, prettige en duurzame samenwerking.’

Definitieve gunning

Op vrijdag 8 april vond de ondertekening van de overeenkomst tussen de Vwvw en de WENB plaats. Reinier Rutjens, directeur van de WENB en Toine Poppelaars bekrachtigden de overeenkomst.

Ondertekening WENB - Vwvw

v.l.n.r. Rolf Blankemeijer (beleidsadviseur WENB), Reinier Rutjens (directeur WENB), Toine Poppelaars (voorzitter Vwvw) en Arjan Guijt (beleidsadviseur Vwvw).

Elkaar versterken

Reinier Rutjens, directeur van de WENB: ‘Wij zijn verheugd deze opdracht voor de Vwvw te gaan uitvoeren. Niet alleen omdat wij ervaren en deskundig zijn op het vlak van werkgeversbelangenbehartiging en verenigingsmanagement, maar vooral omdat de vereniging Vwvw en haar leden goed passen bij de organisaties die wij al ondersteunen. Zo kunnen we elkaar aanvullen en versterken.’

Wat betekent dit voor de leden?

Vanaf 1 juli 2022 ondersteunt het servicebureau WENB ook de Vereniging werken voor waterschappen in de volle breedte. De dienstverlening door de WENB heeft geen gevolgen voor de structuur van de Vwvw. De Vwvw blijft dus een zelfstandige en onafhankelijke vereniging met een eigen bestuur en leden die het beleid van hun vereniging bepalen. De uitvoering van de werkzaamheden wordt vanaf 1 juli aanstaande wel door de WENB gedaan.

Het kennisknooppunt dat de WENB komt ook beschikbaar voor de leden van de Vwvw, zoals de wekelijkse email-nieuwsbrief met actuele en relevante werkgeversinformatie, de verschillende inhoudelijke kennisnetwerken, webinars en andere evenementen.

Overgangsperiode

De overgang van de huidige ondersteuning naar het servicebureau van de WENB wordt de komende tijd gezamenlijk gerealiseerd door de huidige ondersteunende collega’s vanuit de Unie van Waterschappen en de WENB.

Vragen over deze verandering kunnen worden gesteld aan Arjan Guijt, beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden van de Vwvw via aguijt@vwvw.nl. Arjan Guijt blijft ook na de overgang het aanspreekpunt, maar dan vanuit de WENB. Daarnaast zal WENB-beleidsadviseur Rolf Blankemeijer de Vwvw gaan ondersteunen.