Opleiden en ontwikkelen in een krappe arbeidsmarkt

A+O fonds Gemeenten deelt tien best practices van 'het nieuwe leren': onze energiesectoren, de drinkwatersector en de waterschappen genoemd als goede voorbeelden!

Het werk binnen gemeenten is de afgelopen jaren sterk veranderd. Sommige taken verdwijnen, andere veranderen en er komen nieuwe taken en functies bij. Alleen al door het Klimaatakkoord komen er binnen gemeenten 28 nieuwe taken bij. De energiesector, de drinkwatersector en de waterschappen blijken 't goed te doen.

 • Casus 3: de energiesector:
  Sneller en specifieker leren. Dat kan met functiegerichte trajecten op basis van branchevereisten of afdelingseisen. En zeker als op maat gekeken wordt wat iemand nodig heeft. Deze opleidingen worden vormgegeven door de sector zelf, en aangeboden in samenwerking met regulier onderwijs.

  "Klaar voor je vak via de bedrijfsschool"
  Zelfstandige organisatieonderdelen met eigen docenten, planners en begeleiders. Dat zijn de bedrijfsscholen van Enexis en Alliander. Zij werken intensief samen met onderwijsinstellingen en leveranciers. Daardoor kunnen studenten én huidige medewerkers heel snel leren. Of het nu om technische, ICT- of communicatieve vaardigheden gaat. Agnes Flinkenflögel, manager bedrijfsschool Enexis, en Joke Kalma, manager technische bedrijfsschool Alliander, vertellen erover.
 • Casus 6, uit de drinkwatersector: 'Analist van de toekomst' bij Vitens
  Niet alleen je werk goed uitvoeren, maar ook weten waarom je dat doet. Daar hadden de superspecialisten van Vitens behoefte aan. Inmiddels is er een lesaanbod van korte modules van vijf lessen, gericht op het werk van de toekomst, uitgevoerd door in- en externe vakspecialisten. En met deelnemers uit verschillende organisaties en vakgebieden.

  "Met én van elkaar leren in korte leermodules"
  Het werk bij waterbedrijf Vitens verandert snel, en wordt steeds specialistischer. Medewerkers missen soms het overzicht, en hebben dan niet helder wat hun werk betekent in het grotere geheel. Dat is slecht voor de betrokkenheid, de samenwerking en de innovatie. Vitens zocht en vond een oplossing: korte modules waarin medewerkers van verschillende afdelingen en organisaties én studenten elkaar ontmoeten, elkaars kennis aanvullen en samen leren.
 • Casus 9, de waterschappen:
  Veel mensen werken al jaren bij het waterschap, en zijn doorgegroeid naar een salaris dat past bij de schaal mbo 3 of 4. Alleen … dat papiertje hebben ze niet altijd. En dat zorgt soms voor onzekerheid en gedoe. Dat blijkt prima op te lossen met een leertraject van ruim anderhalf jaar, met een individueel aanbod op basis van een starttoets.

  "Op maat opscholen naar een hoger mbo-diploma"
  Oudere medewerkers opscholen naar mbo niveau 3 of 4. In de praktijk, met een programma op maat. Dat was het doel van een samenwerking tussen een aantal waterschappen en het Wellantcollege. Inmiddels zijn zeventig mensen opgeleid. Mét plezier. John Martens, coördinator leren bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en Ardi Kuijf, sluiswachter en deelnemer vanuit Rijnland, vertellen erover.
A&O fonds Gemeenten