Paritaire Werkgroep Duurzaam Werken

De aanwezigheid van het coronavirus heeft geleid tot een versnelling in de ontwikkelingen rond werken vanuit huis. Thuiswerken zal een structureel bestanddeel van het werkzame leven blijven. Daarnaast is binnen de Vereniging werken voor waterschappen ongeveer tegelijkertijd een ambitie neergelegd om te komen tot een duurzame cao.

Korte tijd geleden is zowel tussen de onderhandelaars namens vakbonden en werkgevers aan de cao-tafel, als binnen de Kring van Directeuren Waterschappen (KDW, voorheen de VDW) en de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap (AAW) de wens geuit om binnen de sector te komen tot één centrale regeling op het gebied van thuiswerken, waarin ruimte is voor lokaal handelingsperspectief. Er is breed draagvlak om snel tot een passende regeling te komen.

Uitdaging

Op korte termijn wordt er gestart met een paritair samengestelde werkgroep die vóór 1 september 2020 komt met één of meer voorstellen voor een regeling die in de cao kan worden opgenomen. Een dergelijke regeling is een uitdaging: als het om thuiswerken gaat, starten de leden van de Vereniging werken voor waterschappen vanuit verschillende uitgangsposities. Vanuit zowel arbeidsomstandigheden- als fiscale wetgeving zijn er mogelijkheden en beperkingen.

Deelnemers werkgroep

Als voorzitter is Joke Goedhart, secretaris-directeur van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, voorgedragen. De vakbonden FNV en CNV hebben Yoram Bovenkerk, Arno van Voorden, Rinie van den Anker en Piet Scholtens als deelnemers afgevaardigd. Zij zullen met maximaal drie personen per vergadering deelnemen. Namens de werkgevers nemen Henk Baas, KAM-coördinator bij Wetterskip Fryslân, en Robert Dortmans, HR-adviseur van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, plaats in de werkgroep. Arjan Guijt van de Vereniging werken voor waterschappen sluit aan voor de juiste binding met de Vwvw en de cao.