ga naar de hoofdinhoud

Personeelsbestand sector waterschappen moet blijven groeien

De sector waterschappen staat voor grote opgaven. Om de veiligheid, kwaliteit en kwantiteit van water te waarborgen, steeg het aantal medewerkers in 2023 met 4,5%.

In 2023 steeg het totaal aantal medewerkers in de 35 organisaties binnen de sector ten opzichte van 2022 met 4,5 procent tot 15.102 (2018 = 12.850 medewerkers). Ook het aantal fte toonde een groei van 4,3 procent tot 14.182 (2018 = 12.061). De inmiddels jarenlange trend van een groeiende sector heeft zich ook in 2023 voortgezet.

Bestaande taken worden omvangrijker en er komen nieuwe taken bij
Deze groei is onder andere te verklaren doordat bestaande taken meer werk met zich meebrengen en er nieuwe taken bijkomen. Wat het eerste betreft gaat het om de enorme dijkversterkingsopgave. Ook worden de kwaliteitseisen voor gezuiverd afvalwater steeds hoger, waardoor aanpassingen aan de waterzuiveringsinstallaties nodig zijn met bijhorende nieuwbouw, om plaats te maken voor verbeterde technieken.

Nieuwe taken komen erbij door de ambitie van de waterschappen om energieneutraal te worden, door de digitale transformatie en de noodzaak om water vast te houden voor steeds vaker voorkomende periodes van droogte.

Meer werk en een krappe arbeidsmarkt: de sector onderneemt actie
De krapte op de arbeidsmarkt is ook binnen de sector waterschappen steeds meer voelbaar. Het aantal vacatures groeide tussen 2022 en 2023 verder van 2.510 naar 2.740: een stijging van 9,2 procent. De concurrentie neemt toe en het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere uitdaging; dit vraagt om actie.

Sectoraal actieplan arbeidsmarktprofilering sector waterschappen
De 35 verschillende organisaties binnen de sector zijn elk op hun eigen manier actief om zich als werkgever te profileren en om mensen te werven. Daarnaast is er een groeiende behoefte om hiermee ook als sector aan de slag te gaan. Door een sectorale aanpak van de arbeidsmarktprofilering profileert de sector waterschappen zich als een aantrekkelijke werkgever.

Hiermee ondersteunt de sectorale aanpak de inspanningen die de afzonderlijke organisaties al verrichten op regionaal niveau. Een sectorale aanpak legt zich toe op het (verder) verbinden van de inspanningen van de afzonderlijke organisaties, zodat onderling leren en inspireren gefaciliteerd worden.

Het doel van het sectoraal actieplan is om een concrete aanpak voor een succesvolle sectorale arbeidsmarktprofilering te presenteren, die eraan bijdraagt dat de sector voldoende gekwalificeerd personeel kan aantrekken, nu en in de toekomst. Zo kunnen we blijven werken aan de belangrijke opgaven van de sector waterschappen.