ga naar de hoofdinhoud

Plan voor overgang naar nieuwe ABP-pensioenregeling gepubliceerd

De Pensioenkamer heeft een concept-transitieplan gepubliceerd voor de overgang van de ABP-pensioenregeling naar het nieuwe pensioenstelsel.

De bedoeling is dat per 1 januari 2027 de transitie is afgerond en de nieuwe pensioenregeling van ABP van start gaat.


Concept-transitieplan
Vakbonden en werkgevers, verenigd in de Pensioenkamer (PK) hebben het concept-transitieplan voor de overgang van de huidige pensioenregeling van ABP naar het nieuwe pensioenstelsel gepubliceerd. In dit transitieplan staan zowel afspraken over de nieuwe ABP-pensioenregeling die in 2027 van toepassing wordt, maar ook over het verhuizen van de pensioenaanspraken naar het nieuwe pensioenstelsel (invaren) en een compensatie voor groepen van deelnemers die nadelige effecten ondervinden van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.

Eind vorig jaar was in de Pensioenkamer al een hoofdlijnenresultaat overeengekomen. Dit hoofdlijnenresultaat is nu verder uitgewerkt in het wettelijk vereiste transitieplan. Het transitieplan is nog in concept, want eind maart kunnen verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers gebruik maken van het wettelijke hoorrecht en hun stem laten horen over de door sociale partners gemaakt afspraken. Vanaf april zal de achterbanraadpleging plaatsvinden van de vakbonden. Naar verwachting bieden sociale partners het definitieve transitieplan in juli aan ABP aan. ABP gaat vervolgens de nieuwe pensioenregeling implementeren, zodat deze vanaf per 1 januari 2027 kan ingaan.

Download het Concept-Transitieplan
Download de samenvatting Concept-Transitieplan


Meer informatie inhoud transitieplan en implementatie nieuwe pensioenregeling
Op donderdag 21 maart 2024 is er een (digitale) Kennissessie hoofdlijnenresultaat ABP-pensioenregeling 2027. Dit webinar wordt verzorgd door Merel van Linschoten, beleidsadviseur arbeidszaken en pensioenen bij VNG en coördinator/adviseur pensioenen bij het ZPW, en Cyril Savelkoul, sectormanager bij ABP. Zij zullen het hoofdlijnenresultaat toelichten en meer vertellen over het proces voor de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

Je kunt je nog aanmelden voor dit webinar.