ga naar de hoofdinhoud

Prognose: premie ABP blijft gelijk in 2025

ABP verwacht dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2025 gelijk blijft op 27,0%.

Ook de premie voor het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen blijft naar verwachting gelijk op gemiddeld 0,73%.


Deze prognose is gebaseerd op het huidige premiebeleid en de huidige pensioenregeling. In de loop van 2024 wordt een grondslagenonderzoek uitgevoerd en zal het Actuarieel Genootschap een nieuwe sterfteprognose voor de gehele Nederlandse bevolking publiceren. Dit kan nog effect hebben op de premie. De definitieve premie voor 2025 wordt in het najaar vastgesteld.


Lees meer over de premieprognose op de website van het ABP