ga naar de hoofdinhoud

Sectoraal medewerkersonderzoek 2019: betrokken en bevlogen medewerkers

Medewerkers bij de waterschappen zijn betrokken bij de organisatie en bevlogen in hun werk. Het maatschappelijk belang van hun werk is een belangrijke drijfveer en maakt het werken voor de waterschappen aantrekkelijk. Er zijn veel mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en medewerkers voelen zich daarin ondersteund door de organisatie. Er heerst over het algemeen een sociaal veilig arbeidsklimaat waar veel ruimte is voor autonomie en zelfstandig werken.

Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘Werken voor waterschappen’. Het rapport presenteert de resultaten van het sectoraal medewerkersonderzoek 2019 in de sector waterschappen. Het onderzoek is uitgevoerd door Effectory / InternetSpiegel in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen. Aan het onderzoek, uitgevoerd onder twintig waterschappen en drie gelieerde organisaties, namen 7.637 medewerkers deel. Een respons van 73%.

14.000 collega's

Toine Poppelaars, voorzitter van de Vwvw, is niet verbaasd over de resultaten uit het sectoraal medewerkersonderzoek: “Ik merk aan de medewerkers in de waterschapssector dat zij betrokken en bevlogen zijn, het is mooi om dat in de resultaten van het medewerkersonderzoek terug te zien. Ik ben er trots op dat ik, samen met 14.000 collega's, werk in een mooie sector die er echt toe doet.”

Vergelijkend onderzoek

In vergelijking met de benchmark van overige overheidswerkgevers, hebben medewerkers van de waterschappen daarnaast in hogere mate begrip voor noodzakelijke veranderingen in de organisatie als gevolg van maatschappelijke veranderingen. Ook heeft men vertrouwen in de toekomst van de organisatie. Vergelijkbaar met medewerkers bij andere overheidsorganisaties, ontbreekt volgens veel medewerkers bij de waterschappen wel een duidelijke toekomstvisie binnen hun organisatie.

Goede werkgever

Het meest aantrekkelijk aan het werken bij waterschappen vinden medewerkers de inhoud van het werk, het maatschappelijk belang en het zelfstandig kunnen werken. Medewerkers ervaren de waterschappen over het algemeen als een goede werkgever. 14 van de 23 deelnemende organisaties laten een werkgeversscore zien die (veel) hoger ligt dan het gemiddelde van de benchmark openbaar bestuur en veiligheid.

Verbeterpunten

Samenwerking, beloning en leiderschap noemen medewerkers als de drie belangrijkste verbeterpunten binnen hun organisatie. De samenwerking heeft met name betrekking op de interne samenwerking tussen afdelingen. Medewerkers ervaren dat verschillende afdelingen soms als ‘eilandjes’ opereren en minder vanuit het waterschapsbelang. Medewerkers zijn verder kritisch over de beloning. Voornamelijk onder technisch personeel heerst het gevoel dat men elders meer kan verdienen. Ook ervaren medewerkers soms onduidelijkheid over de beloningscriteria. Ten aanzien van leiderschap noemen medewerkers dat zij een heldere richting en visie vanuit het management missen of deze wordt niet goed uitgedragen.

Kansen binnen de organisatie

Ten aanzien van hun inzetbaarheid, zijn medewerkers bij de waterschappen, in vergelijking met andere medewerkers binnen de overheid, zich in mindere mate bewust van de kansen die zich voordoen binnen de eigen organisatie. Daarentegen schatten zij hun externe inzetbaarheid voor een functie bij een andere organisatie hoger in dan de benchmark.   

Individuele rapportages

Naast het sectorrapport, hebben alle organisatie de beschikking over een individuele rapportage en een benchmarkrapportage. Hierin zijn de resultaten van alle deelnemende organisaties naast elkaar afgezet. De uitkomsten van het sectoraal medewerkersonderzoek bieden handvatten voor verdere beleidsontwikkeling door zowel individuele organisaties, sector organisaties als cao-partijen.

Meer weten over de uitkomsten van het onderzoek? Bekijk dan de volledige rapportage ‘Werken voor waterschappen

Wil je ook werken bij een waterschap? Een groot deel van de vacatures vind je hier