Sectoraal Medewerkersonderzoek 2021

In de afgelopen jaren heeft het A&O-fonds Waterschappen meerdere malen een gezamenlijk medewerkersonderzoek uitgevoerd in de sector. In 2019 is een nieuwe opzet van het medewerkersonderzoek uitgevoerd: een Sectoraal medewerkersonderzoek. Op verzoek van sociale partners herhaalt het A&O-fonds het onderzoek in 2021.

4 doelen

Het A&O-fonds draagt zorg voor de uitvoering van het Sectoraal medewerkersonderzoek, zowel de uitvoering als de financiering. Het onderzoek dient 4 doelen:

  1. Het versterken van het imago van de sector waterschappen op de arbeidsmarkt.
  2. Benchmarking van de sector waterschappen met andere overheidssectoren.
  3. Onderlinge benchmarking van organisaties in de sector waterschappen.
  4. Stimuleren van beleidsontwikkelingen op organisatie- en sectorniveau.

Onderzoek onder 29 leden

In 2021 wordt grotendeels dezelfde opzet gehanteerd als in 2019. Aan het onderzoek wordt deelgenomen door 20 van de 21 waterschappen en door 9 van de 14 gelieerde organisaties. Het uitzetten van de digitale vragenlijsten onder medewerkers is gepland voor de eerste helft van oktober.