Terugblik ledenvergadering 24 oktober

Op 24 oktober vond de najaarsledenvergadering van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) plaats. Er stonden verschillende punten op de agenda, met als hoogtepunt de unanieme instemming met het onderhandelaarsakkoord.

Toine Poppelaars, voorzitter van de Vwvw, is erg te spreken over eerste successen van de Vwvw: "Dat er ruim voor 1 januari een cao-voorstel ligt waar ook nog eens alle leden mee instemmen, is een prachtige start voor onze nieuwe werkgeversvereniging."

Nieuw bestuurslid

Ineke van Steensel, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Rijnland, is in de ledenvergadering benoemd tot bestuurslid van de Vwvw. Zij is met algemene stemmen verkozen tot plaatsvervangend voorzitter.

Begroting

Het voorstel voor de begroting van 2020 is goedgekeurd door de leden. Ook is er ingestemd met de nieuwe stemverhouding en de contributieverdeling voor 2020.

Themabijeenkomst banenafspraak

De themabijeenkomst banenafspraak had als doel om de leden te informeren over de stand van zaken van de Inclusieve Arbeidsmarkt/Banenafspraak. Aart van der Gaag, inspirator en boegbeeld op het gebied van de 125.000 banen, en Ad de Ruijter, programmamanager van de Kennisalliantie Banenafspraak, verzorgden de bijeenkomst. Aan het aantal vragen en de interactie is te merken dat dit thema leeft bij de leden.

De volgende ledenvergadering is in het voorjaar van 2020.