Test je kennis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 gaan de waterschappen over naar het civiele arbeidsrecht. De Wet normalisering rechtspostie ambtenaren (Wnra) treedt dan in werking.

De VNG-academie heeft in opdracht van de decentrale overheden een e-learning Wnra ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies. De focus ligt bij medewerkers van afdelingen P&O en leidinggevenden.

In blokken kom je langs verschillende onderwerpen. Je kunt ook 1 of enkele blokken doornemen. Tevens kun je tussendoor pauzeren.

  • Introductie Wnra
  • Aangaan van een arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Wijzigen van een arbeidsovereenkomst
  • Beëindigen van een arbeidsovereenkomst
  • Geschillen
  • Module De Arbeidsovereenkomst 
  • Module ontslagrecht